REFLEXIONS PEDAGÒGIQUES

Amb aquest apartat pretenem fer una reflexió pedagògica de la tasca quotidiana de les escoles. Intentant cobrir amb un espai virtual la necessitat de creixement i formació pròpia de la tasca docent. El poc temps del que disposem a les escoles per compartir les nostres experiències ens fan perdre una riquesa personal que moltes vegades no traspassa de les aules.

Intentant vèncer aquesta tendència ens proposem dotar els nostres mestres, famílies i serveis educatius implicats en el centre, d’espais on compartir les seves experiències per tal de col·laborar a l’enriquiment del nostre claustre i a la comunitat educativa. Amb la intenció de repercutir en la qualitat educativa de la pràctica docent. Convertint-lo en un espai obert a les famílies i a tothom que vulgui aportar la seva petita reflexió.

A continuació podreu trobar l'index dels articles aportats: